تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات وارده به بخشهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در شهرستانهای استان خراسان جنوبی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات وارده به بخشهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در شهرستانهای استان خراسان جنوبی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/05 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای جبران خسارات وارده به بخشهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در شهرستانهای استان خراسان جنوبی" طی نامه شماره 56414 در تاریخ 1401/04/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف