تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/05 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی" طی نامه شماره 56443 در تاریخ 1401/04/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف