تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش املاک متعلق به خود به شرح مندرج در پیوست این تصویبنامه

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش املاک متعلق به خود به شرح مندرج در پیوست این تصویبنامه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/07 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص "مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش املاک متعلق به خود به شرح مندرج در پیوست این تصویبنامه" طی نامه شماره 58113 در تاریخ 1401/04/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف