تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهریور ماه 1400 در شهرستانهای قوچان و فاروج

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهریور ماه 1400 در شهرستانهای قوچان و فاروج ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/08 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهریور ماه 1400 در شهرستانهای قوچان و فاروج" طی نامه شماره 57410 در تاریخ 1401/04/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف