آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/18 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان" طی نامه شماره 59426 در تاریخ 1401/04/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف