تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع تندباد در غرب استان گیلان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع تندباد در غرب استان گیلان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/08 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع تندباد در غرب استان گیلان" طی نامه شماره 59673 در تاریخ 1401/04/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف