نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 33858/ ه ب مورخ 1401/04/15 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط