طرح اصلاح بند ت ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

طرح اصلاح بند ت ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در جلسه علنی مورخ 1401/01/28 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف