حذف تبصره بند ت ماده 1 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

حذف تبصره بند ت ماده 1 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در جلسه علنی مورخ 1401/03/29 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف