آیین نامه اجرایی بند ص تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ص تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/04/15 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ص تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 67843 در تاریخ 1401/04/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف