تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در شهرستان های استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در شهرستان های استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/26 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در شهرستان های استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره 71557 در تاریخ 1401/05/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف