تصویبنامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/26 هیات وزیران درخصوص "اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار" طی نامه شماره 71518 در تاریخ 1401/05/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف