تصویبنامه در خصوص تامین حق عضویت های سال 1401 دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تامین حق عضویت های سال 1401 دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/29 هیات وزیران درخصوص "تامین حق عضویت های سال 1401 دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی" طی نامه شماره 74119 در تاریخ 1401/05/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف