قانون الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی مورخ 1401/04/08 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 73999 مورخ 1401/05/04 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف