بخشنامه در خصوص نحوه اجرای جزء 1 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه در خصوص نحوه اجرای جزء 1 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه در خصوص نحوه اجرای جزء 1 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 51/86921 مورخ 1401/05/08 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف