آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/05/05 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 78890 در تاریخ 1401/05/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف