تصویبنامه درخصوص تعیین دستگاه های مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین دستگاه های مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/09 هیات وزیران درخصوص "تعیین دستگاه های مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها" طی نامه شماره 79797 در تاریخ 1401/05/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف