تصویبنامه درخصوص لزوم تدوین طرح بازآرایی امور زنان و خانواده و اختصاص پست سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص لزوم تدوین طرح بازآرایی امور زنان و خانواده و اختصاص پست سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/09 هیات وزیران درخصوص "لزوم تدوین طرح بازآرایی امور زنان و خانواده و اختصاص پست سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی" طی نامه شماره 80746 در تاریخ 1401/05/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف