رأی شماره 861 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/05/15 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم که مقرر داشته پذیرش درخواست های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع ممنوع است، ابطال شد.»

رأی شماره 861 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/05/15 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم که مقرر داشته پذیرش درخواست های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع ممنوع است، ابطال شد.» در تاریخ 1401/05/04 توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط