تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل در تعدادی از استان های کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل در تعدادی از استان های کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/09 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل در تعدادی از استان های کشور" طی نامه شماره 83865 در تاریخ 1401/05/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف