مصوبات جلسه 388 هیات واگذاری مورخ 1401/04/20

مصوبات جلسه 388 هیات واگذاری مورخ 1401/04/20 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 388 هیات واگذاری مورخ 1401/04/20 طی نامه شماره 87096 مورخ 1401/05/08 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف