تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل، طوفان، آبگرفتگی و برف به اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی شهرستان های استان اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل، طوفان، آبگرفتگی و برف به اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی شهرستان های استان اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/23 هیات وزیران درخصوص "جبران خسارات ناشی از سیل، طوفان، آبگرفتگی و برف به اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی شهرستان های استان اصفهان" طی نامه شماره 90191 در تاریخ 1401/05/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف