تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اردیبهشت 1400 در شهرستان های فیروزکوه و دماوند استان تهران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اردیبهشت 1400 در شهرستان های فیروزکوه و دماوند استان تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/23 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اردیبهشت 1400 در شهرستان های فیروزکوه و دماوند استان تهران" طی نامه شماره 90197 در تاریخ 1401/05/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف