بخشنامه درخصوص نظارت بر ثبت معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص نظارت بر ثبت معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص نظارت بر ثبت معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) طی نامه شماره 53/103363 مورخ 1401/05/30 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف