مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص برنامه حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص برنامه حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص "برنامه حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه" طی نامه شماره 124585 در تاریخ 1401/06/02 توسط دبیر شورا و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف