مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص الزامات و ضوابط بروزرسانی و تقویت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص الزامات و ضوابط بروزرسانی و تقویت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص "الزامات و ضوابط بروزرسانی و تقویت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان" طی نامه شماره 124612 در تاریخ 1401/06/02 توسط دبیر شورا و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف