خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 6 شهریور ماه 1401 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 6 شهریور ماه 1401 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 6 شهریور ماه 1401 مجلس شورای اسلامی منتشر شد. 

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

2- تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف