تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی تاسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و ابنیه تاریخی آسیب دیده ناشی از وقوع سیل در استان یزد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی تاسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و ابنیه تاریخی آسیب دیده ناشی از وقوع سیل در استان یزد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/06 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور بازسازی تاسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و ابنیه تاریخی آسیب دیده ناشی از وقوع سیل در استان یزد" طی نامه شماره 100990 در تاریخ 1401/06/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف