قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در جلسه علنی مورخ 1401/06/02 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 106343 مورخ 1401/06/17 توسط رییس جمهور ابلاغ شد

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف