آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/06/13 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)" طی نامه شماره 107479 در تاریخ 1401/06/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوب 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر است:

حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12%) تعيين می گردد. كل منابع حاصل پس از واريز به رديف درآمدی شماره 110410 جدول 5 اين قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته) به منظور حمايت از توليد گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ريزالكترونيک (ميكروالكترونيک) اختصاص می يابد.

آيين نامه اجرائی اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف