مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان طی نامه شماره 1401/9506/دش مورخ 1401/06/19 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف