مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر زاهدان الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن

شماره18907/300                                                   1401/2/11

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/1/22 خود، مصوبه مورخ 1400/9/28 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر زاهدان (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را مورد بررسی قرارداد و با توجه به صورتجلسه مورخ 1400/12/22  کمیته فنی شماره یک با الحاق 14/6 هکتار اراضی دولتی واقع در غرب زاهدان به محدوده شهر موافقت و مقرر نمود طرح تفکیکی اراضی با واحد‌پذیری حداقل 70 واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی در مقیاس محله، به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد. ضمنا با عنایت به اهمیت موضوع بر موارد زیر تأکید میگردد:

1ـ با توجه به اینکه عرصه‌های وسیع اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی علی‌رغم وقوع در داخل محدوده شهر و دارا بودن کاربری شهری بنا به هردلیل تاکنون در چرخه بارگذاری شهری و عرضه زمین قرار نگرفته‌اند مقرر گردید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چهارچوب سازکارهای قانونی و تفاهمات فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  تدابیر لازم جهت ورود اراضی مذکور به چرخه تولید مسکن را فراهم نماید. تبعا در صورتیکه بنا به مصالح یگان محترم نظامی مربوطه، بارگذاری شهری بر روی اراضی مذکور امکان‌پذیر نباشد، موضوع در قالب گزارش دبیرخانه شورای عالی ظرف 3ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم در خصوص کاربری آنها  در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح خواهد شد.

2ـ با توجه به اذعان مراجع ذیربط استانی به چالش کمبود منابع آب شرب در سطح استان بر تکمیل هر چه سریع‌تر خط دوم انتقال آب «چاه نیمه» از زابل به زاهدان و همچنین رعایت الگوی بهینه مصرف آب تأکید می‌گردد.

3ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت  تقویت سیل‌بند موجود واقع در ضلع شرقی اراضی در طرح تفکیکی  ضروری است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف