مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سراوان در زمینه الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن

شماره18972/300                             1401/2/11

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/22/ 1401 خود، مصوبه مورخ 1400/9/28 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر سراوان (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را مورد بررسی قرارداد با عنایت به صورتجلسه مورخ 1400/12/22کمیته فنی شماره یک، با الحاق 150 هکتار اراضی دولتی به محدوده و حریم  شهر سراوان مشروط به تحقق موارد زیر موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی  با واحد‌پذیری حداقل50 واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی (در مقیاس محله تا شهری) مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری در چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده 5 برسد:

1ـ حریم و بستر رودخانه سیمیش و دیگر آبراهه متداخل با اراضی الحاقی مطابق با آخرین استعلام شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان رعایت شود.

2ـ حریم قنات ثبت ملی شده کُدان (30 متر از هر طرف)، حریم سایر قنات‌های واقع شده در جنوب شرقی زمین الحاقی به میزان (15 متر از هر طرف) و حریم حلقه چاه موجود در زمین مجاور مطابق با ضوابط آب منطقه‌ای استان رعایت گردد.

همچنین بر لزوم اجرای  موارد زیر در تجدید نظر طرح جامع شهر که در حال طی مراحل تصویب در استان است، تأکید گردید:

– با توجه به وجود کنارگذر در حال احداث واقع در شمال شهر نقش، عملکرد،  مسیر  و عرض کمربندی (مصوب) حدفاصل زمین الحاقی و محدوده شهر بازنگری گرد د.

– اراضی مستثنیات حدفاصل زمین الحاقی و محدوده شهر با تأکید بر رعایت حرایم قنوات واقع  در این اراضی در خلال بازنگری طرح جامع تعیین تکلیف گردد.

– از نظر شورای عالی، اراضی دولتی 150 هکتاری الحاقی درکنار ظرفیت اراضی بایر داخل محدوده تکافوی نیاز توسعه آتی شهر را خواهد نمود. لذا لازم است در فرایند تصویب تجدیدنظر طرح جامع، هرگونه توسعه شهر در سمت جنوبی بر روی عرصه‌های مرغوب زراعی و  باغی ممنوع شود.

– با توجه به سیل‌خیزی منطقه و وجود آبراهه‌های متعدد در اراضی پیرامونی شهر، بر تقویت سیل‌بند موجود در شمال و تهیه نقشه مدیریت سیلاب و هدایت آب‌های سطحی در خلال اسناد طرح جامع تأکید میشود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف