اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اردیبهشت 1400 در شهرستان های فیروزکوه و دماوند استان تهران

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اردیبهشت 1400 در شهرستان های فیروزکوه و دماوند استان تهران ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت های ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اردیبهشت 1400 در شهرستان های فیروزکوه و دماوند استان تهران طی نامه شماره 109583 در تاریخ 1401/06/21 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف