مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

شماره181583/300                                                   1400/12/24

استانداران محترم کلیه استانها

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/11/18 مصوبه مورخ 96/10/4 خود پیرامون «تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها» را با عنایت به ابطال بندهای 1 و 2 آن در هیات عمومی دیوان و در اجرای دادنامه شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1 ـ در اجرای دادنامه شماره 2349 مورخ 1400/8/18، بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 96/10/4 با موضوع «تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها» به شرح زیر اصلاح و جایگزین شده و سایر بندهای آن به قوت خود باقی می‌ماند:

" از آنجایی که درنظر گرفتن حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها منجر به تغییر در حریم شهر می‌شود و مطابق ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می‌شود و بر اساس بند 3 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهـرسازی و معمـاری بررسی و تصویب نهایـی طرح‌های جامـع شهری و تغییرات اساسی بعدی آن بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است، چنانچه در استان‌های شمالی حریم روستاها واقع در حریم شهرها از 20 درصد محـدوده مصـوب روستـا و در سایـر استان‌های کشـور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر گردد، این امر مغایرت با اساس طرح جامع شهر محسوب شده و ضـرورت دارد موضـوع پس از تصـویب در شـورای برنامـه‌ریزی و توسعـه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (در شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیـت) و یا کمیتـه انطبـاق مصـوبات شـورای برنامـه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های شورای عالـی (در شهـرهای با کمتر از 50 هـزار نفـر جمعیت) ارائه گردد."

2ـ به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تشکیل و با رعایت مفاد این مصوبه و مصوبه مورخ 96/10/4 شورای عالی و سایر تصریحات قانونی، دستورالعمل نحوه تعیین حریم روستاها و پهنه‌بندی آن و مراجع نظارتی، کنترل و صدور پروانه را تدوین و از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن به مراجع متولی تهیه و اجرای طرح‌های هادی ابلاغ نمایند.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف