رای شماره 972 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت هایی از تعرفه شماره 12-3 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شازند (عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد)

رای شماره 972 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال قسمت هایی از تعرفه شماره 12-3 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شازند (عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد)» در تاریخ 1401/06/01 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط