رای شماره 977 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره های 1 و 2 تعرفه شماره 6-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی

رای شماره 977 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال اطلاق تبصره های 1 و 2 تعرفه شماره 6-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی» در تاریخ 1401/06/01 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط