رای شماره 1007 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 79107 هیات وزیران در خصوص مستثنی کردن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور

رای شماره 1007 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال تصویبنامه شماره 79107 هیات وزیران در خصوص مستثنی کردن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور» در تاریخ 1401/06/08 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط