رای شماره 1052 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اعطای اختیار به هیات اجرایی برای باز نمودن درب قفل شده مکان اموال مودی بدهکار جهت صورت برداری اموال بدون حکم مقام قضایی

رای شماره 1052 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال اطلاق ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اعطای اختیار به هیات اجرایی برای باز نمودن درب قفل شده مکان اموال مودی بدهکار و صورت برداری اموال بدون حکم مقام قضایی» در تاریخ 1401/06/12 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط