تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/02 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان" طی نامه شماره 111323 در تاریخ 1401/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف