رای شماره 997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض رای شماره 140009970906011337-1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 این شورا درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی سود سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری

رای شماره 997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نقض رای شماره 140009970906011337-1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 این شورا درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی سود سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری» در تاریخ 1401/06/01 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.  

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط