رای شماره 999 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/03/10 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/08/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و بند 1 مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور)

رای شماره 999 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/03/10 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/08/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و بند 1 مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) در تاریخ 1401/06/12 توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط