رای شماره 1067 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 259047 مورخ 1398/05/15 سازمان اداری استخدامی کشور درخصوص تعیین مدت حضور در جبهه برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری

رای شماره 1067 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 259047 مورخ 1398/05/15 سازمان اداری استخدامی کشور درخصوص تعیین مدت حضور در جبهه برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری» در تاریخ 1401/06/08 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط