بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به درج مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی و طلب برای هر قلم قابل ثبت از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به درج مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی و طلب برای هر قلم قابل ثبت از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به درج مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی و طلب برای هر قلم قابل ثبت از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه طی نامه شماره 57/126891 مورخ 1401/06/27 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف