تصویبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو جهت طراحی پایه واحد به داوری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو جهت طراحی پایه واحد به داوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/22 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص "مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو جهت طراحی پایه واحد به داوری" طی نامه شماره 114467 در تاریخ 1401/06/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه 22/5/1401 به پیشنهاد شماره 34200/60 مورخ 28/1/1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعايت جزء (ب) بند (1) تصويب‏نامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1/10/1386 تصويب کردند:

ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، ناشی از قرارداد شماره 9310/90 مورخ 23/3/1390 برای طراحی پایه واحد (جی.تی.ال) با ظرفیت ده هزار بشکه در روز، به داوری مجاز است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف