تصویبنامه درخصوص تمدید واگذاری حق استفاده از دو پلاک ثبتی واقع در بخش دو تهران (خیابان دماوند) به فدراسیون ورزشی ناشنوایان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص تمدید واگذاری حق استفاده از دو پلاک ثبتی واقع در بخش دو تهران (خیابان دماوند) به فدراسیون ورزشی ناشنوایان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/22 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص «تمدید واگذاری حق استفاده از دو پلاک ثبتی واقع در بخش دو تهران (خیابان دماوند) به فدراسیون ورزشی ناشنوایان» طی نامه شماره 114473 در تاریخ 1401/06/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان  

وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه 22/5/1401 به پيشنهاد شماره 2041/100/ص/1400 مورخ 11/12/1400 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

واگذاری حق استفاده از پلاک‏های ثبتی (123/6691) و (124/6692) مفروز از یک فرعی واقع در بخش دو تهران (خیابان دماوند) به فدراسيون ورزشی ناشنوايان، موضوع تصویب­نامه شماره 33405/ت53406ک مورخ 23/3/1396، برای مدت ده سال دیگر تمدید می­شود.

محمد مخبــر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف