تصویبنامه درخصوص هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل برای بیماران تالاسمی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل برای بیماران تالاسمی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/27 هیات وزیران درخصوص "هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل برای بیماران تالاسمی" طی نامه شماره 114901 در تاریخ 1401/06/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت ‌وزیران در جلسه 27/6/1401 به پيشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و با مشارکت وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با تأیید سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395- و جزء (4) بند (ک) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصويب کرد:

1- هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل (اعم از ژنریک و برند ژنریک) برای بیماران تالاسمی به میزان صددرصد توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت می‌گردد.

2- در اجرای جزء (4) بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک، معادل ده درصد تعرفه‌ معاینه(ویزیت) سرپایی بخش دولتی (با لحاظ عمومی، متخصص، فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ)) توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در سقف اعتبارات مصوب آن سازمان‌ها حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک از زمان تصویب تا پایان سال 1401 پرداخت می‌گردد. این تعرفه تشویقی شامل خودپرداخت بیماران نمی‌گردد.

تبصره - همه صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای که نسبت به ارایه بیمه پایه اقدام می‌نمایند، مکلف به اجرای این بند می‌باشند.

3- خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان بخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه‌ای (ای‌‌بی)، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (اس‌ام ‌اِی) و فیبروز کیستیک (سی‌اف) با رعایت موارد زیر تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد:

الف - برای بیماری‌های مذکور هزینه مرتبط با خدمات آزمایشگاهی غربالگری برای اعضای تک تک خانواده رایگان و به طور صددرصد (100%) به عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد.

ب - خدمات توان بخشی (اعم از خدمات ستاره‌دار و تحت پوشش) بر اساس دستورالعملی ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت کشور به صورت رایگان تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار خواهد گرفت.

پ- خود پرداخت (فرانشیز) بیماران بستری مذکور صفر و رایگان خواهد بود و صددرصد(100%) هزینه‌ها به عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار  می‌گیرد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

د ریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف