تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان بند (ج) به مصوبه موضوع تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص الحاق متنی به عنوان بند (ج) به مصوبه موضوع تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص الحاق متنی به عنوان بند (ج) به مصوبه موضوع تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه های ناشی از دستمزد کارخانه های آسیابانی آردسازی طی نامه شماره 020/22771 مورخ 1401/06/30 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف