لایحه اصلاح کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها

لایحه اصلاح کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اصلاح کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها طی نامه شماره 116210 مورخ 1401/07/02 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف