مصوبات جلسه سی و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبات جلسه سی و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور ابلاغ شد.

مصوبات جلسه سی و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور طی نامه شماره 200/107769 مورخ 1401/06/30 توسط رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف